Horizontaal toezicht

Het aantal ondernemingen is de laatste jaren enorm toegenomen. Om controles van de aangiften effectief en efficiënt te kunnen doen heeft de Belastingdienst het Horizontaal Toezicht ingesteld. Het administratiekantoor zorgt er voor dat er een zo correct mogelijke aangifte wordt ingediend. Hierop wordt maar heel beperkt controle uitgeoefend. Als er al een fysieke controle plaatsvindt, wordt niet alleen de (administratie en aangifte van de) ondernemer gecontroleerd, maar ook (de procedures en berekeningen van) het administratiekantoor. Dat neemt dus bij de ondernemer grotendeels de onzekerheid weg dat aangiften achteraf gecorrigeerd kunnen worden. CB Administratiekantoor is gecertificeerd voor Horizontaal Toezicht en legt de juiste zaken vast bij het opstellen van aangiften en jaarrekeningen.

Horizontaal toezicht

Wat betekent dit voor u?

Tijd en dus kostenbesparing voor u

Omdat wij een overeenkomst hebben met de Belastingdienst, kunnen we voor uw situatie Horizontaal Toezicht vastleggen. In dat geval komt er geen belastinginspecteur bij u voor uitgebreide controles en hoeft u geen bewijzen aan te voeren. Dit kan u een aanzienlijke hoeveelheid tijd besparen.

Meer duidelijkheid en zekerheid

Door toetreden aan Horizontaal Toezicht kunnen belangrijke fiscale vragen vooraf worden besproken. Er is snel antwoord op vragen en meer zekerheid. De kans op naheffingsaanslagen wordt daardoor aanzienlijk kleiner. Meer informatie: website Belastingdienst.

Heeft u andere vragen over uw administratie?

De wereld van belastingaangiften, toeslagen, vrijstellingen, maar ook subsidies en allerlei wettelijke regelingen zijn een grote brij aan informatie. U kunt van ons verwachten dat we in vrijwel iedere situatie een gedegen advies kunnen geven. In overleg met u kunnen we optreden als bemiddelaar.

Contact opnemen

Wilt u worden ontzorgd als het gaat om uw administratie? Of wilt u liever eerst advies? Want uiteraard zijn er ook zaken die u zelf kunt doen. Ook dan staan we voor u klaar. Twijfelt u nog of wij de juiste partner voor u zijn? In al deze gevallen vragen wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen. 

Met vertrouwen, voor iedereen…