Opstellen jaarrekening

Resultaat telt. Niet alleen voor ondernemers maar net zo goed voor particulieren en instellingen. Ieder jaar moet de balans worden opgemaakt zodat er een overzicht komt in de in- en uitgaven van huishouden, bedrijf en instelling. Voor de ondernemers stellen we jaarrekeningen op, die na ondertekening, worden ingediend bij de fiscus. Met de jaarcijfers kunt u verder ondernemen of als instelling uw achterban informeren over de stand van zaken.

Opstellen jaarrekening

Wat betekent dit voor u?

Waarom een jaarrekening opstellen?

Een jaarrekening geeft inzicht in de financiële situatie van uw onderneming of instelling. De Belastingdienst heeft dit nodig om de af te dragen belastingen en de te ontvangen toeslagen te berekenen. Maar de jaarcijfers kunnen ook nodig zijn voor investeringsdoeleinden of rapportage voor de aandeelhouders en andere belanghebbers.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wanneer een nieuw jaar is begonnen, ontvangt u van de fiscus bericht dat er aangifte moet worden gedaan. U krijgt van ons een lijst waarop u kunt zien wat we nodig hebben voor de jaarrekening. Na het eerste concept wat we met u bespreken, ontvangt u van ons de definitieve jaarrekening die u kunt gebruiken bij de diverse instanties.

Heeft u andere vragen over uw administratie?

De wereld van belastingaangiften, toeslagen, vrijstellingen, maar ook subsidies en allerlei wettelijke regelingen zijn een grote brij aan informatie. U kunt van ons verwachten dat we in vrijwel iedere situatie een gedegen advies kunnen geven. In overleg met u kunnen we optreden als bemiddelaar en/of contactpersoon.

Contact opnemen

Wilt u worden ontzorgd als het gaat om uw administratie? Of wilt u liever eerst advies? Want uiteraard zijn er ook zaken die u zelf kunt doen. Ook dan staan we voor u klaar. Twijfelt u nog of wij de juiste partner voor u zijn? In al deze gevallen vragen wij u vriendelijk om contact met ons op te nemen. 

Met vertrouwen, voor iedereen…